Om Hadsel Handel

Fortell videre hvem vi er!

Hadsel Handel

Mission statement

Hadsel Handel et et spleiselag for å synliggjøre bedrifter i Hadsel kommune. Visjonen bak prosjektet er å gjøre Hadsel kommune mer synlig på nett, slik at alle som bor i kommunen kan benytte seg av lokale tilbud.

Å handle lokalt betyr mye for veldig mange, og har store ringvirkninger. Det er flere store bedrifter i kommunen som startet i det små og var helt avhengig at lokale kunder. Disse bedriftene er nå blitt store firma / konsern som omsetter for mange millioner kroner og har mange ansatte.

Uten lokal handel, så hadde mulig ikke alle disse bedriftene vært det som de er i dag.

Det er som ordtakek sier. Mange bekker små, blir en står å.

Det er ikke bare private som må være flinke til å benytte seg av lokale tilbud, her må også kommune og bedrifter som utvikler produkter og leverer tjenester bruke av de lokale tilbudene / tjenester / produkter som kan leveres av lokale bedrifter.

Mer i omsettning betyr flere i jobb, som igjen betyr flere til kommunen.

Hvem står bak dette prosjektet?


Driftet av Haug Media.Ansvarlig for dette er:
Bjørn Ivar Jakobsen

Co - founder

Ønsker du / dere å være sponsor

Vi ønsker sponsorer til å kunne drive siden og arbeidet rundt dette.

Synligheten av lokal handel er veldig viktig både for butikker og andre bedrifter i kommunen.