Lokal handel i Hadsel....

  • Du har sikkert tenkt på hvorfor du bør være med her eller ikke?
  • Er det noen fordeler med å være oppført her på siden?
  • Er min bedrift for stor for å være med her?
  • Min bedrift har ikke mange lokale kunder, så hva er poenget?
  • Hva får vi igjen for en oppføring her?
  • Hva er målet med en oppføring?

 

Dette er bare noen av spørsmålene som går igjen.

vi er sammen om fremtiden
Vi bygger fremtiden sammen - Together we are stronger!
Image by rawpixel.com on Freepik

Nei ! 
Ingen bedrift er for stor til å være med på denne siden. Selv om ditt firma er stort og har kunder utover kommunen, så er ditt firma med å samle næringene i kommunen for å bedre synligheten og støtte opp om de mindre bedriftene!