Folkemøte om sykehuset i Vesterålen

Kulturfabrikken Sortland

Helse Nord RHF er i gang med et arbeid som kan endre Vesterålens sykehustilbud slik vi kjenner det ... gå til https://facebook.com/events/s/folkem%C3%B8te-om-sykehuset-i-veste/850218143365134/ for mer informasjon